Privacy verklaring Denken op de Schop

PRIVACYVERKLARING VAN DENKEN OP DE SCHOP

 

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Denken op de Schop verwerkt van haar klanten.

Indien je klant wordt van Denken op de Schop, of om een andere reden persoonsgegevens aan Denken op de Schop verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken.
Wij adviseren je om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Denken op de Schop, Molenwerf 10 C7, 06-20358908, KvK 62328727
Denken op de Schop is bereikbaar via info@denkenopdeschop.nl

2. Welke gegevens verwerkt Denken op de Schop en voor welk doel
2.1    De volgende persoonsgegevens verwerkt:
                a) voor- en achternaam, geboortedatum
                b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
                c) telefoonnummer,  e-mailadres, 

d) De persoonlijke omstandigheden en hulpvragen die besproken worden tijdens intake en         eventuele vervolgsessies. 2.2    Denken op de Schop verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende     doeleinden:

a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam en adresgegevens wordt gebruikt voor de factuur
c) je persoonlijke en omstandigheden en hulpvragen worden opgeslagen om de voortgang te monitoren en tussentijds plan van aanpak te bepalen en / of bijstellen

 

3. Bewaartermijnen 

Denken op de Schop verwerkt en bewaart je persoonsgegevens 7 jaar voor belastingadministratie (enkel de facturen). 

De persoonlijke omstandigheden en hulpvragen worden tot na het afronden van een traject bewaard of tot het moment dat u verzoekt de gegevens te verwijderen.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers

4.1    Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Denken op de Schop passende technische maatregelen getroffen. 

4.2     De persoonlijke omstandigheden en hulpvragen worden door niemand anders verwerkt of gezien dan de eigenaresse van Denken op de Schop

4.3     In het geval van een datalek zal Denken op de Schop melding maken bij de betrokkenen en bij de Autoriteit Persoonsgegevens

 

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten

5.1    Via de eigenaresse van Denken op de Schop kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Denken op de Schop zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren 

5.2    Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse. 

5.3    Indien je klachten hebt over de wijze waarop Denken op de Schop je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgevens.

5.4    Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan eigenaresse van  Denken op de Schop via info@denkenkopdeschop.nl

 

6. Wijzigingen

Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken. 

Gelukkig zijn, hoe dan?!

De grootste vergissing rondom geluk Geluk zit niet in bereiken, hebben of ontbreken. Geluk is een natuurlijke staat op het m...

Lees meer

Hoe je een afgesloten hart heelt

Jarenlang geloofde ik machteloos te zijn. Ik probeerde mijn lijden te beëindigen door aan de buitenwereld te duwen en trek...

Lees meer
Archief
  • Personal coaching

    Personal coaching

    Een eerste stap naar het aankijken van je problemen is vaak het lastigst, dit weet ik als geen ander....

    Lees meer